ลงบทความวันที่ 15 มิ.ย.51  เวลา 12:21     หน้าแรกพรหมเทวะ

ความเชื่อเรื่อง... “กลับชาติมาเกิด”

 
บทความจากนิตยสาร  USA Today /CNN/ ร่วมมือกับแกลลัพโพลล์ที่โด่งดังที่สุดของโลก รายงานว่า..
 
ในสหรัฐอเมริกา จำนวนคนที่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดสูงขึ้นเรื่อยๆ (ข้อมูลปี 1994) และจำนวนคนที่เชื่อว่า.. 
 
คนสามารถติดต่อกับคนตายได้เพิ่มจาก 18% ในปี 1990  เป็น 28% ในปี 1994 
และเชื่อว่า สวรรค์มีจริง        90%
     เชื่อว่า ปาฏิหาริย์มีจริง    79%
 
ผลสำรวจในปี 2000
ประชาชนเชื่อว่า   ปาฏิหาริย์มีจริง (Miracle) มีจริง   มีถึง       90% 
             เชื่อว่า  การกลับชาติมาเกิด          มีจริง   สูงกว่า    75%
 
          ในพระสูตร... มีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึง กรรมและผลของกรรมที่นำสัตว์ไปเกิดในภพภูมิต่อไปไว้มากมาย
         
กรรมและผลของกรรม ไม่ใช่เรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของ สัตว์โลกทั้งหลายที่ต้องได้รับผลแห่งการกระทำของตนเองทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่ว เป็นธรรมชาติที่มีอยู่คู่กับโลกตลอดไป แม้ไม่มีศาสนาก็ตาม
 

ใครจะเชื่อ หรือไม่เชื่อ... ให้พิจารณาตามหลัก..."กาลามสูตร"

 

บทความจาก สถาบัน PhD

ดร.เบิร์ธ ณ ภัทรดิศ  สุริยกมลจินดา

สมาชิกสมาคมนักสะกดจิตแห่งสหรัฐอเมริกา

พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga