ลงบทความวันที่ 6 ส.ค.51  เวลา 15:26     หน้าแรกพรหมเทวะ

คาถาบริกรรมและปฏิบัติเพื่อปลดหนี้ ต่อเจ้ากรรมนายตั้งแต่อดีตชาติ

 
เนื่องจากเราทุกๆคนเคยมีหนี้สิน (หนี้กรรม) มาตั้งแต่อดีต ทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนา พอมาในชาตินี้จึงปรากฏว่า เกือบทุกคนที่ต้องเสียเงินทอง เสียทรัพย์สินไปโดยไม่ได้กลับคืนมา เช่นมีผู้มาขอยืมไปแล้วไม่เอามาคืน โดนลักทรัพย์ โดนอุบัติเหตุในทรัพย์สินทุกชนิด เสียหาย บางคนขายของโดยสินเชื่อแล้วไม่ได้เงิน บางคนโดนโกงแชร์ ฯลฯ เป็นต้น และเกือบทุกๆคนที่ทำบุญทำทานทุกอย่าง และถวายพระมากมายแต่ไม่เคยคิดที่จะนำเงินที่มีมาใช้หนี้เก่าที่ค้างมาตั้งแต่อดีตชาติ เจ้ากรรมหนี้ จึงมาขอทวงคืนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมของเขาจึงเกิดเรื่องขึ้นว่า
ทำไมเรา!! เป็นคนถือศีลทำทานทุกอย่างแล้ว ยังมีเหตุการณ์โกงหนี้สินเกิดขึ้นไม่เว้นเลย
ฉะนั้นวันนี้...เราจึงมาหาทางปลดหนี้ปลดกรรมกันเถอะค่ะ

อาจารย์จึงได้นำวิธี..และคาถา มาให้ท่านผู้อ่านที่ติดตามชมเวปมาตลอดได้นำไปใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว และสกุล จึงขอให้ท่านเริ่มปฏิบัติดังนี้น่ะค่ะ...

 นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)
ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้า (ชื่อ...นามสกุล....)
ได้ติดหนี้ท่านเท่าใด เวลาใด ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ ทั้งโดยเจตนาและโดยไม่เจตนา       ข้าพเจ้าขอปาวารณาว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะทยอยใช้หนี้คืนให้ทุกบาททุกสตางค์จนกว่าจะหมด และขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความสุขความเจริญของข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ...
(เวลาหยอดเหรียญ ให้บริกรรมขอความที่กล่าวไว้ข้างต้น...แล้วให้ถือเหรียญ 1 บาท กำไว้ในมือ พูดเสร็จแล้ว ให้เอาเหรียญ 1 บาทหยอดกระปุกหรือถ้วยไว้ทุกๆวันจนครบ 4 เดือน แล้วเอาเหรียญทั้งหมดไปทำบุญ-ทำทาน ห้ามนำไปใช้ซื้อของกลับมาใช้)
ขอให้ท่าน...ทำตอนเข้าก่อนจะใช้เงินต่างๆในทุกๆวัน...
ด้วยความรักปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ธูปพลังรัก อันติกา อริยชวัล
พรหมเทพพยากรณ์
การพยากรณ์ชั้นสูง
พยากรณ์โดย
เพจ Master Antiga